Zasady gry
Zabronione są następujące czynności:
 • Zarejestrowanie więcej niż jednej postaci przez jednego użytkownika w celu uzyskania przewagi i/lub zwiększenia majątku innych postaci lub postaci osób trzecich (wielokrotne rejestracje).
 • Używanie narzędzi trzecich w celu poprawy / zautomatyzowania funkcjonalności gry (boty, oszukiwanie).
 • Zastosowanie w pseudonimie postaci i/lub nazwie klanu obraźliwych sformułowań a także rejestracja nazw i pseudonimów naruszających regulamin, nawołujących do konfliktów etnicznych lub będących linkami do innych zasobów internetowych. Ponadto, aby uniknąć nieporozumień pomiędzy graczami, pseudonimy i nazwy klanu nie powinny być podobne do nazw i pseudonimów stosowanych przez administrację gry oraz innych graczy.
 • Upokarzanie, oczernianie i obrażanie godności administratorów gry, moderatorów, innych graczy, jak również osób trzecich spoza gry.
 • Naruszanie lub lekceważenie zasad zachowania na czacie (systematyczne, celowe łamanie zasad).
 • Wykorzystywanie „bugów” (błędów technicznych), przekazywanie informacji o ich istnieniu do osób trzecich, z wyjątkiem Administracji.
 • Przesyłanie, transmisja, reprodukcja i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób oprogramowania gry lub innych materiałów, które są w całości lub częściowo chronione przez prawa autorskie i inne prawa, bez zgody właściciela lub właściciela prawnego.
 • Rozpowszechnianie informacji (w różnych formach prezentacji i rozpowszechniania), które nie są przeznaczone do odbioru przez osoby poniżej 18 roku życia.
 • Popełniania lub nakłanianie osób trzecich do popełnienia czynów zabronionych przez prawo, w tym tych związanych z handlem narkotykami, działalnością terrorystyczną, nawoływanie do obalenia legalnie wybranego rządu, pornografia, wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, religię lub inne cechy.
 • Przekazywanie innym użytkownikom danych dotyczących własnej postaci (nazwa użytkownika, hasło), zarówno bezpłatnie, jak i za pieniądze (prawdziwe lub w grze).
 • Sprzedaż klanów za pieniądze w grze lub prawdziwe, wymiana klanów za wyposażenie, zasoby itd.
 • Kupowanie i sprzedaż przedmiotów, artefaktów, zasobów, waluty w grze za prawdziwe pieniądze.

Z powodu tych oraz innych naruszeń zasad gry graczowi (użytkownikowi) natychmiastowo, bez wcześniejszego powiadomienia, może zostać zastrzeżony dostęp do usług gry lub te usługi mogą zostać ograniczone w całości lub częściowo.

Administracja zarządza i administruje grą według własnego uznania.

Korzystanie z usług gry przez gracza (użytkownika) odbywa się wyłącznie na jego własną odpowiedzialność, co oznacza, że administracja nie ponosi odpowiedzialności za gracza w żadnym wypadku, za żadne pośrednie i/lub bezpośrednie szkody, które gracz może odnieść podczas korzystania z gry lub w przypadku niemożności otrzymania takich usług.

Zasady te mogą zostać zmienione przez administrację bez uprzedniego powiadomienia. Gracz powinien sprawdzać powyższe warunki regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. W przypadku, gdy taki test nie jest wykonany w wyznaczonym czasie lub po przeczytaniu zasad (nowa wersja zasad) i gracz kontynuuje korzystanie z usług gry, zakłada się, że gracz przeczytał i zgadza się na zasady gry (nowa wersja zasad).
Powrót
Strona główna
0.004 sek, 20:07:23
Overmobile © 2024, 16+
Inne gry